Đèn thả trang trí là một trong những phương án tối ưu khi chọn đèn trang trí phòng khách nhỏ.Đèn thả là kiểu đèn mà chao đèn hoặc bộ phận phát sáng của đèn được treo thả xuống từ trần nhà bằng một hoặc nhiều sợi cáp. Đèn thả trang trí thường được thiết kế theo bộ, càng thiết kế tỉ mỉ càng đem lại nét sang trọng cho phòng khách, phòng ăn, quầy bar....

  • Xếp theo:
Đèn Thả Đầu Gỗ DC008A/1

Đèn Thả Đầu Gỗ DC008A/1

Mã SP: 8105

832,000đ
1,066,000₫
Đèn Thả Đầu Gỗ DC008C/1

Đèn Thả Đầu Gỗ DC008C/1

Mã SP: 8104

910,000đ
1,166,000₫
Đèn Thả Nghệ Thuật Mạng Nhện DC008

Đèn Thả Nghệ Thuật Mạng Nhện DC008

Mã SP: 8103

2,050,000đ
2,594,000₫
Đèn Thả Nghệ Thuật DC030

Đèn Thả Nghệ Thuật DC030

Mã SP: 8102

950,000đ
1,067,000₫
Đèn Thả Xe Đạp DC014

Đèn Thả Xe Đạp DC014

Mã SP: 8101

3,740,000đ
4,617,000₫
Đèn Thả Chao Sứ DC073/1

Đèn Thả Chao Sứ DC073/1

Mã SP: 8100

3,685,000đ
4,386,000₫
Đèn Thả Đồng DC006/1

Đèn Thả Đồng DC006/1

Mã SP: 8099

1,185,000đ
1,316,000₫
Đèn Thả Đồng HF6019

Đèn Thả Đồng HF6019

Mã SP: 8098

4,475,000đ
5,737,000₫
Đèn Thả Đồng HF6021

Đèn Thả Đồng HF6021

Mã SP: 8097

4,150,000đ
4,611,000₫
Đèn Thả Đồng HF9016

Đèn Thả Đồng HF9016

Mã SP: 8096

4,900,000đ
5,505,000₫
Đèn Thả Đồng HF6201

Đèn Thả Đồng HF6201

Mã SP: 8095

1,725,000đ
1,982,000₫
Đèn Thả Đồng HF6013

Đèn Thả Đồng HF6013

Mã SP: 8094

3,400,000đ
4,250,000₫
Đèn Thả Đồng HF6001

Đèn Thả Đồng HF6001

Mã SP: 8093

2,990,000đ
3,436,000₫
Đèn Thả Đồng Pha Lê-DC004

Đèn Thả Đồng Pha Lê-DC004

Mã SP: 8092

12,420,000đ
14,113,000₫
Đèn Thả Đồng Pha Lê-DC005

Đèn Thả Đồng Pha Lê-DC005

Mã SP: 8091

12,420,000đ
15,525,000₫
Đèn Thả Chao Sứ-DC072

Đèn Thả Chao Sứ-DC072

Mã SP: 8090

4,210,000đ
4,952,000₫
Đèn Thả Lông Vũ-DC073

Đèn Thả Lông Vũ-DC073

Mã SP: 8089

4,740,000đ
5,851,000₫
Đèn Chùm Thả Trang Trí HL8112-42

Đèn Chùm Thả Trang Trí HL8112-42

Mã SP: 8038

16,450,000đ
19,127,000₫
Đèn Chùm Thả Trang Trí HL8112-18

Đèn Chùm Thả Trang Trí HL8112-18

Mã SP: 8037

6,750,000đ
8,132,000₫
Đèn Chùm Thả Trang Trí HL9921

Đèn Chùm Thả Trang Trí HL9921

Mã SP: 8036

9,500,000đ
12,179,000₫
Đèn Chùm Thả Trang Trí HL3358-24

Đèn Chùm Thả Trang Trí HL3358-24

Mã SP: 8035

18,500,000đ
21,764,000₫
Đèn Chùm Thả Trang Trí HL3358-18

Đèn Chùm Thả Trang Trí HL3358-18

Mã SP: 8034

11,950,000đ
14,937,000₫
Đèn Thả Trang Trí-HF216T-8

Đèn Thả Trang Trí-HF216T-8

Mã SP: 8033

8,150,000đ
10,316,000₫
Đèn Thả Trang Trí-HF216Đ-8

Đèn Thả Trang Trí-HF216Đ-8

Mã SP: 8032

8,150,000đ
10,187,000₫
Đèn Thả Trang Trí-HF128

Đèn Thả Trang Trí-HF128

Mã SP: 8031

3,250,000đ
4,113,000₫
Đèn Thả Trang Trí-HF1088 -10

Đèn Thả Trang Trí-HF1088 -10

Mã SP: 8030

6,500,000đ
7,558,000₫
Đèn Thả Trang Trí -HF1094

Đèn Thả Trang Trí -HF1094

Mã SP: 8029

6,500,000đ
8,125,000₫
Đèn Thả Trang Trí HL1104

Đèn Thả Trang Trí HL1104

Mã SP: 8028

2,325,000đ
2,835,000₫
Đèn Thả Pha Lê-TL6132

Đèn Thả Pha Lê-TL6132

Mã SP: 8027

2,380,000đ
2,704,000₫
Đèn Thả Pha Lê-TL6025

Đèn Thả Pha Lê-TL6025

Mã SP: 8026

2,310,000đ
2,851,000₫
Đèn Thả Pha Lê-TL6012

Đèn Thả Pha Lê-TL6012

Mã SP: 8025

2,310,000đ
2,595,000₫
Đèn Thả Pha Lê-TL9803-5

Đèn Thả Pha Lê-TL9803-5

Mã SP: 8024

3,750,000đ
4,360,000₫
Đèn Thả Pha Lê TL9803-6

Đèn Thả Pha Lê TL9803-6

Mã SP: 8023

4,425,000đ
4,971,000₫
Đèn Thả Pha Lê TL6117-16

Đèn Thả Pha Lê TL6117-16

Mã SP: 8022

4,200,000đ
5,121,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF868

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF868

Mã SP: 8021

6,250,000đ
6,944,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF839

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF839

Mã SP: 8020

3,875,000đ
4,967,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF8064

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF8064

Mã SP: 8019

1,275,000đ
1,613,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF8063

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF8063

Mã SP: 8018

1,275,000đ
1,482,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF688

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF688

Mã SP: 8017

960,000đ
1,116,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF6711

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF6711

Mã SP: 8016

1,050,000đ
1,250,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF114/1

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF114/1

Mã SP: 8015

725,000đ
929,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF8217/1

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF8217/1

Mã SP: 8014

699,000đ
884,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF089

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF089

Mã SP: 8013

999,000đ
1,175,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF8174

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF8174

Mã SP: 8012

1,460,000đ
1,678,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF8177

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF8177

Mã SP: 8011

1,460,000đ
1,717,000₫
Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF2956

Đèn Thả Trang Trí Bàn Ăn-HF2956

Mã SP: 8010

1,430,000đ
1,606,000₫
Đèn Thả Trang Trí -DL9239

Đèn Thả Trang Trí -DL9239

Mã SP: 7664

1,300,000đ
1,625,000₫
Đèn Thả Trang Trí -DL8236

Đèn Thả Trang Trí -DL8236

Mã SP: 7663

995,000đ
1,143,000₫
Đèn Thả Trang Trí -DL7653

Đèn Thả Trang Trí -DL7653

Mã SP: 7662

1,600,000đ
1,904,000₫
Đèn Thả Trang Trí -DL8386

Đèn Thả Trang Trí -DL8386

Mã SP: 7661

2,400,000đ
2,857,000₫
Đèn Thả Trần Pha Lê-DL5577

Đèn Thả Trần Pha Lê-DL5577

Mã SP: 7660

6,570,000đ
7,821,000₫
Đèn Thả Pha Lê -TL9041

Đèn Thả Pha Lê -TL9041

Mã SP: 7566

2,550,000đ
2,965,000₫
Đèn Thả Pha Lê -TL9200

Đèn Thả Pha Lê -TL9200

Mã SP: 7565

4,200,000đ
5,060,000₫
Đèn Thả Pha Lê -TL9205

Đèn Thả Pha Lê -TL9205

Mã SP: 7564

5,400,000đ
6,136,000₫
Đèn Thả Pha Lê -TL9040

Đèn Thả Pha Lê -TL9040

Mã SP: 7563

2,550,000đ
3,000,000₫
Đèn Thả Pha Lê -TL9007

Đèn Thả Pha Lê -TL9007

Mã SP: 7562

3,075,000đ
3,843,000₫
Đèn Thả Pha Lê -TL9006

Đèn Thả Pha Lê -TL9006

Mã SP: 7561

3,375,000đ
4,166,000₫
Đèn Thả Pha Lê -TL9026

Đèn Thả Pha Lê -TL9026

Mã SP: 7560

4,275,000đ
4,803,000₫
Đèn Thả Trang Trí -LT079A

Đèn Thả Trang Trí -LT079A

Mã SP: 7541

1,475,000đ
1,798,000₫
Đèn Thả Trang Trí -LT080

Đèn Thả Trang Trí -LT080

Mã SP: 7540

1,725,000đ
2,129,000₫
 Tìm kiếm
 Link

 Static
  • Online:
  • Today:
  • Past 24h:
  • All:
    12127947


0934.825.876

Back to top